Total Views: 72


Пропонуємо курс підвищення кваліфікації «Клінічна нейропсихологія»

Інструктор: Богдан Ткач, д-р психол. н., проф.

Вступ

 

Мета курсу «Клінічна нейропсихологія» дати психологам загальні знання про принципи функціонування головного мозку людини, як у нормі так і з розладами. Цей курс є необхідним для психологів для формування професійних навичок клінічного психолога та колекційного педагога. Крім того знання про функціонування мозку також є корисними для соціальних робітників, логопедів, філософів та соціальних інженерів.

 

Автора курсу Ткач Богдан доктор психологічних наук, професор, засновник української школи наукової нейропсихології.

 

Про курс. Курс тривалістю 26 академічні години і складається з 16 тематичних блоків:

№1 Нейропсихологія та нейронауки (15 хв)

№2 Анатомо-фізіологічна основа вищих психічних функцій (45 хв)

№3 Загальні принципи функціонування мозку людини (180 хв)

№4 Сенсорні і гностичні розлади (180 хв)

№5 Нейропсихологічні механізми управління рухами (45 хв)

№6 Нейропсихологічні механізми мовлення (45 хв)

№7 Нейропсихологічні синдроми полімодального ґенезу (45 хв)

№8 Нейропсихологічні механізми пам’яті (45 хв)

№9 Нейропсихологічні механізми уваги (45 хв)

№10 Нейропсихологічні мислення (90 хв)

№11 Нейропсихологічні механізми емоцій (45 хв)

№12 Функціональна асиметрія мозку (90 хв)

№13 Нейропсихологія свідомості та позасвідомого» (30 хв)

№14 Нейроперсонологія (45 хв)

№15 Психічні розлади (180 хв)

№16. Методи нейропсихологічного дослідження (45 хв)

Курс передбачає також самостійні заняття та тестування.

 

Теми

 

№1 Нейропсихологія та нейронауки

1.1. Нейронауки, історія, методи пізнання, об’єкт, предмет нейропсихології.

1.2. Становлення нейропсихології як науки

 

№2 Анатомо-фізіологічна основа вищих психічних функцій

2.1. Нейрон і його функції

2.2. основні анатомічні структури мозку

2.3. Структурний філогенез і онтогенез мозку людини

 

№3 Загальні принципи функціонування мозку людини

3.1. Морфо-фізіологічна обумовленість психічних явищ

3.2. Теорії нейропсихології

3.2.1. Теорія розвитку вищих психічних функцій за Л.С. Виготскому

3.2.2. Теорія функціональних систем і акцептора дії за П,К, Анохіну

3.2.3. Градієнтна теорія організації вищих психічних функції Е. Голдберга

3.3. Гетерохронність морфогенезу і функціонального розвитку мозку

3.4. Системний принцип роботи мозку

3.5. Функціональні блоки за О.Р. Лурією

3.6. Поняття нейропсихологічного фактора і синдрому

3.7. Причини розладів вищих психічних функцій

3.8. Специфіка вогнищевих уражень мозку у дітей

 

№4 Сенсорні і гностичні розлади

4.1. Загальні принципи роботи аналізаторних систем

4.2. Зоровий аналізатор, його сенсорні і гностичні розлади

4.3. Слуховий аналізатор, його сенсорні і гностичні розлади

4.4. Шкірно-кінетичний аналізатор, його сенсорні і гностичні розлади

4.4.1. Структура шкірно-кінетичного аналізатора

4.4.2. Больові відчуття

4.4.3. Сенсорні і гностичні розлади шкірно-кінетичного аналізатора

4.5. Нюховий аналізатор, його сенсорні і гностичні розлади

4.6. Смаковий аналізатор, його сенсорні і гностичні розлади

4.7. Сприйняття і розуміння часу

 

№5 Нейропсихологічні механізми управління рухами

5.1. Довільна регуляція вищих психічних функцій

5.2. Довільні рухи, механізми і закономірності їх організації

5.2.1. Субкортикальні рівні

5.2.2. Кортикальні рівні

5.3. Морфофункціональні мозкові системи довільних і недовільних рухів

5.4. Апраксії

 

№6 Нейропсихологічні механізми мовлення

6.1. Мова і її розлади, афазії. Нейропсихологічні особливості білінгвів

6.2. Розлади мовлення при ураженні правої півкулі

6.3. Афазія у лівшів.

 

№7 Нейропсихологічні синдроми полімодального ґенезу

7.1. Аграфія

7.2. Алексія

7.3. Акалькулія

№8 Нейропсихологічні механізми пам’яті

8.1. Функціональна структура пам’яті

8.2. Часовий градієнт

8.3. Розлади пам’яті

 

№9 Нейропсихологічні механізми уваги

9.1. Функціональна структура уваги

8.2. Медитація

8.3. Розлади уваги

 

№10 Нейропсихологічні мислення

10.1. Конгітивна сфера психіки. Нейропсихологічна система описових знань

10.2. Метаконгітивна сфера психіки. Нейропсихологічна система приписових знань

10.3. Нейропсихологія старіння

10.4. Розлади мислення при локальних ураженнях мозку

10.5. Розлади мислення при дифузних ураженнях мозку

 

№11 Нейропсихологічні механізми емоцій

8.1. Функціональна структура емоцій

8.2. Розлади емоцій

 

№12 Функціональна асиметрія мозку

12.1. Філогенез і онтогенез морфо-функціональної асиметрії мозку

12.2. Проблема міжпівкульної домінантності

12.3. Сенсорна асиметрія

12.4. Гностичний рівень функціональної асиметрії

12.5. Ліворукість

 

№13 Нейропсихологія свідомості та позасвідомого»

13.1. Розлади свідомості. Підсвідомість.

 

№14 Нейроперсонологія

14.1. Селекція людей

14.2. Профвідбір

 

№15 Психічні розлади

15.1. Шизофренія

15.2 Психози

15.3. Фобії

15.4. Нав’язливі стани

15.5. Епілепсія

15.6. Девіантна поведінки

15.6.1. Агресивна поведінка

15.6.2. Сексуальні девіації

15.6.1. Суїцидальна поведінка

15.6.1. Адиктивна поведінка

 

№16. Методи нейропсихологічного дослідження

16.1 Загальні принципи нейропсихологічної діагностики

16.2. Основні прийоми нейропсихологічної діагностики

16.3. Основи нейромоніторингу