ЛяТелепате

Інноваційна психологія,
травматерапія, психоаналіз та організація роботи психолога з ухилом у проблеми та особливості військового часу

Записатись на курс
(063) 807 84 05

Детальний опис доповідей

Олена Коссак:

Блок «Від травми до зцілення» (початок 19 грудня, заняття тричі на тиждень, буде запис. Після кожного курсу передбачена супервізія із здачею матеріалу):

1. Вступ в травматерапію.

Розкриваємо базові поняття:

 • що таке “травма” у психотерапії;
 • види травм;
 • травмоспецифічний аналіз;

Налаштування на контакт з Клієнтом. Психологічні явища і процеси. Техніки терапевтичного впливу.

2. Гостра стресова реакція, гострий стресовий розлад,  ПТСР.

 • методики роботи з травмами у різні періоди розвитку травми;
 • робота з тілом;
 • дихальні техніки;
 • арт-терапія

3. Види травматизації при ПТСР.

 • Подальший розвиток травми.
 • Симптоми травми.
 • Панічні атаки.
 • Арт-терапія.
 • Приєднання клієнта до ресурсу.

4. Робота з військовими та їхніми родинами.

5. Травми розвитку.

 • оральна, анально-садистична, фалічна, генітальна стадії;
 • метафоричний  автопортрет
 • методика “Три дерева”
 • малювання клеєм

6. Тривожність та методи роботи з нею.

 • Робота з мисленням, нав’язливі думки (навички конструктивного мислення). Залежності та робота з ними.
 • Робота з опором та запереченнями

Павло Думанський:

КУРС «ОСНОВИ ПСИХОАНАЛІЗУ – ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ» (початок 9 січня, тричі на тиждень, буде запис. Після кожного курсу передбачена супервізія із здачею матеріалу):

1. Введення в психоаналіз, психічна структура, стадії розвитку по Фройду та Кляйн

 • Психічна структура – підсвідома, перед свідома та свідома частини
 • Стадії розвитку по З. Фройду
 • Стадії розвитку по М. Кляйн

2. Теорія об’єктніх стосунків по М. Кляйн

 • Проективна ідентифікація
 • Деструктивні потяги – заздрість, жадність, ревнощі
 • Персекуторна тривога (тривога переслідування)

3. Психосоматичні розлади

 • Концепція Франса Александера. Коло залежностей, психосоматичних розладів, робота симпатичного та парасимпатичного підрозділів вегетативної системи
 • Підсвідомий образ тіла (концепція Ф. Дольто)
 • Невербальні повідомлення

4. Психічні механізми захистів

 • Первинні механізми захистів
 • Вторинні механізми захистів
 • Приклади їх взаємодії на роботах Фройда, взаємодія захистів

5. Аналіз сновидінь

 • Психоаналітичний погляд на сновидіння
 • Робота та аналіз з сновидіннями на прикладах

6. Інтегрування психоаналізу до практики

 • Сеттінг
 • Комплекс самозванця
 • Приклади психоаналітичних інтерпретацій
 • Психоаналітичні техніки

Альона Марченко

(початок 30 січня, заняття тричі на тиждень, буде запис. Після кожного курсу передбачена супервізія із здачею матеріалу).

1. Етапи протікання травми в залежності від тривалості дії травматичних факторів.

На цьому занятті ми дізнаємося про те, що ж відбувається з нами в разі дії на як короткотривалих ( шокових) так і довготривалих травматичних факторів. Що відбудеться в разі тривалої психотравматизації ( перебування в полоні, тривалі абюзивні стосунки, тощо

2. «Методи кризового консультування. Чотирифазова імажетивна корекція психотравми».

Будемо опрацьовувати корекцію психотравми методом чотирифазової імажетивної системи. Розбиремося з особливостями діагностики, ресурсування та конфронтації з психотравматичним матеріалом, а також поговоримо про інтеграцію отриманого досвіду в життя.

3. «Психокорекція травматичного досвіду в EMDR підході».

Проаналізуємо особливості психокорекції стану клієнта в одному з найдієвіших науково обгрунтованих методів, який неодноразово довів свою практичну ефективність – EMDR підході. Навчимося розблоковувати нейронні зв’язки мозку, в яких “зберігається” травматичний досвід клієнта шляхом проникнення через диссоціативний бар’єр.

4. «Психоемоційне розблокування як дієвий метод психокорекції травми».

👌Навчимося опрацьовувати блоки в нашому тілі. Цей метод ефектвний у випадках, коли ви ніби-то  все розумієте та усвідомлюєте, проте не може нічого з собою вдіяти в момент зіткнення з тригером. Тож будемо відпрацьовувати процес розблокування саме для таких випадків. Щоб клієнт сам усвідомив, що під нове відчуття себе прийдуть нові люди та нові можливості

5. Метафоричні асоціативні карти.

Ми  познайомимося з одним найдієвіших методів роботи з психотравмою. За допомогою метафори ви зануритеся в глибину своєї підсвідомості та екологічно зможете прожити найболючіші моменти вашого життя .

6. Когнітивно поведінкова терапія в роботі з психотравмою.

На цьому занятті ми розбиремося з когніціями ( автоматичними думками), які являються стимулами та викликають гостру реакцію. Як за допомогою Когнітивно поведінкової терапії нормалізувати свій психоемоційний стан.

Ольга Маслова

1. «Психологічний бізнес з нуля. Чи реально в умовах воєнного стану?».

(початок 20 лютого, заняття тричі на тиждень, буде запис. Після кожного курсу передбачена супервізія із здачею матеріалу)

Будемо розбиратися з загрозами та можливостями вашого бізнесу, прораховувати фінансовий старт, прогнозувати ризики та знаходити відповідні ресурси. Навчимося аналізувати фактори ринкового середовища.

2.«Покроковий алгоритм фінансового успіху психолога». 

Поговоримо про весь шлях вашого професійного та фінансового зростання – від отримання диплому і до створення власної мережі психологічних центрів. Будемо розбиратися на якому етапі слід приділити увагу розвитку професійних навичок, а коли треба посилювати організаторські  здібності, коли починати формувати команду та коли переходити до масштабування бізнесу – щоб досягти фінансового прориву.

3.«Стратегічний маркетинг психолога. Лідерство у своєму сегменті».

Навчимося аналізувати конкурентів та конкурентне середовище, розробимо власні стратегії втримання конкурентної переваги та стратегії зростання. Пропрацюємо товарну політику психологічних послуг, цінову політику, збутову політику та комунікаційну політику – як необхідні складові успішного підприємництва.

4. «Побудова ефективної системи управління психологічним бізнесом».

Визначимося з цілями та місіями. Поговоримо про планування та контроль – як необхідний елемент будь-якої ефективної бізнес-структури. Будемо розбирати питання мотивації працівників, самомотивації.

5. «Особистий бренд психолога».

З чого починається особистий бренд? Будемо опрацьовувати це питання, в тому числі на практичних вправах. А також проаналізуємо перешкоди та барєри на шляху становлення власного бренду. Ну і звичайно розберемося як монетизувати свою індивідуальну діяльність та експертність?

6. «Професійне вигорання психолога».

Розвіємо міф «Ти ж психолог, маєш знати як .».

Будемо розбиратися з  причинами, видами та наслідками професійного вигорання. Опануємо корисні навички резильєнтності тапсихогігієни. А також навчимося знаходити та підтримувати свій власний емоційний ресурс.