Total Views: 574

 

При переході до ринкової економіки, поступово з’явився і почав зростати попит на працівників, яких раніше називали “кадровиками”, і які займалися працевлаштуванням працівників, веденням документації та нарахуванням заробітньої плати. Проте з часом менеджмент підприємства змінився і постала потреба у працівниках іншого типу. Нині це люди однієї з найпрогресивніших професій, які скоро на теренах України користуватимуться великим попитом, а називають їх коротко “HR” (“human resources”), або управлінці людським ресурсом…

Основними напрямками роботи HR-ра на підприємстві є: пошук персоналу, підбір персоналу (моніторинг ринку, проведення співбесід), адаптація, мотивація і розвиток персоналу, дослідження психологічного клімату колективу, проведення корпоративних заходів та тімбілдінгу і багато іншого. Сьогодні підприємство не може повноцінно працювати без фахівця по управлінню персоналом, оскільки персонал є одним із найцінніших і найефективніших ресурсів.

Загальні навики ейчара включають у себе такі розділи: знання трудового законодавства, знання теорії менеджменту підприємства, знання психології та соціології, організаторські навики, знання і вміння застосувати моделі та концепції управління. Попри ці навики, управлінець не може бути пересічною особистістю, це має бути харизматичний лідер з стійкими моральними якостями, здатний до роботи у стресі та зберігання об’єктивності і водночас уваги до співрозмовника. Вміти “читати між рядків” резюме і побачити не просто співробітника, а повноцінного члена колективу, який буде розвиватися, рости і здійснювати свій внесок у підприємство. Також він має розуміти етичні норми, адже має доступ до конфіденційної та особистої інформації працівників.

Мотивація HR-менеджера, як і для інших працівників, включає у себе матеріальні і нематеріальні фактори. Ефективність роботи HR-а оцінюється по таких параметрах: терміни закриття вакансій і якість знайдених кандидатів, лояльність до нього інших керівників підприємства, ефективність заходів по роботі з персоналом, рівень роботи з резервними кадрами.

Отже, при грамотній роботі з HR-ом, ви отримуєте працівника, який розвиває себе та інших і водночас втілюватиме нові HR-технології на вашому підприємстві.