Total Views: 967

 

 

Поняття здоров’я людини є комплексним, і його можна розглядати на трьох рівнях життєдіяльності – біологічному, психологічному та соціальному.

Біологічний рівень – вимагає в себе рівновагу усіх функції внутрішніх органів та їх реагування на навколишнє середовище, його впливи.

На психологічному рівні мова йде про психічно цілісність особистості, на скільки вона стійка, урівноважена і здатна протидіяти негативним впливам (які цю цілісність порушують).

Соціальний рівень є дещо умовнішим, адже кожна особистість є включена у систему суспільних відносин, вона є істотою соціальною, суспільною. Відповідно, соціум впливає на здоров’я особистості. В цьому і полягає феномен соціального здоров’я – інтегративного показника об’єктивних та суб’єктивних соціальних характеристик особистості.

Сюди входять такі складові, як: відносини особистості із соціальним середовищем, ставлення до себе і ставлення до свого місця у соціальній структурі.

У підсумку це все зумовлює життя здатність особистості та оптимальність її функціонування в середовищі.

Соціальне здоров’я характеризується соціально-рольовими та ціннісними властивостями особистостями з одного боку і особливостями впливу оточення, суспільства, характером і рівнем розвитку основних сфер суспільного життя (в економічному, політичному, соціальному духовному середовищах), з другого.

Тож, виникає такий складний феномен – у процесі взаємодії індивіда та соціального.

Вони взаємовпливають та взаємозмінюються і є нероздільними.

Індивідуальне соціальне здоров’я визначає якість, комфорт перебування людини в соціальному оточенні (критерії – соціальна адаптованість і узгодженість соціальних норм з власними переконаннями і заангажованістю).

Соціальне здоров’я суспільства – це вже сукупність фізичного, психічного, інтелектуального, соціального, духовно-морального стану здоров’я членів суспільства та його подальший гармонійний розвиток і відповідність соціально-економічним показникам (рівень життя тривалість життя дотримання принципу соціальної справедливості тощо).

Допис за матеріалами: “Психологія здоров’я людини”, Коцан І.Я., Ложкін Г.В., Мушкевич М.І.

Про метод, який впливає на всі рівні здоров’я – https://youtu.be/XBwhAPLyAYg

Також читайте – Роль сім’ї у формуванні внутрішньої картини здоров’я